Zadanie: Poprawa połączenia południowej części Województwa Opolskiego z autostradą A4. Etap II. Zadanie 4. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 408 na odcinku Kędzierzyn Koźle – Stare Koźle w km od 3+300 do km 5+500

Inwestor:

Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu

Wykonawca: REMOST Olesno

Pełnienie nadzoru nad realizacją robót w branży telekomunikacyjnej, elektrycznej i sanitarnej

Termin wykonania: styczeń 2018


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol