O FIRMIE

Firma INWEST-COMPLEX Sp. z o.o. istnieje od roku 1995 i jest bezpośrednim sukcesorem powstałych ponad 60 lat temu służb obsługi inwestycji zajmujących się organizacją i nadzorem procesów inwestycyjnych w budownictwie. Od chwili swego powstania sukcesywnie się rozwija wykorzystując coraz to nowe metody pracy i zarządzania, czerpiąc jednocześnie wzory z bogatych doświadczeń swego poprzednika.

Kładziemy duży nacisk na budowę i rozwój własnego potencjału inżynieryjno-technicznego oraz obsługi prawno-księgowej. W chwili obecnej dysponujemy kadrą ponad 50 etatowych pracowników wszelkich branż i specjalności niezbędnych do realizacji powierzonych nam zadań. Ponadto przy obsłudze inwestorskiej realizowanych inwestycji współpracujemy z około 20 osobami fizycznymi i firmami. Nasi pracownicy posiadają długoletnie doświadczenie, uprawnienia budowlane do nadzoru i kierowania robotami budowlanymi oraz do projektowania wszystkich branż i specjalizacji.

W trosce o zadowolenie swoich Klientów pracownicy naszej Firmy biorą aktywny udział w szkoleniach zawodowych i konferencjach naukowych, co przyczynia się do pogłębiania ich wiedzy inżynieryjnej, a co za tym idzie do ustawicznego podnoszenia jakości świadczonych przez firmę Inwest-Complex usług.

Firma Inwest-Complex Sp. z o.o. przeszła pozytywnie proces certyfikacyjny i uzyskała w 2002 roku certyfikat zarządzania jakością EN ISO 9001:2000. Certyfikat ten został w roku 2010 zmieniony i obecnie spełnia wymagania normy EN ISO 9001:2008.

Miarą jakości świadczonych przez firmę usług i zadowolenia naszych Klientów jest fakt, że w ostatnich latach osiągamy w ramach działalności podstawowej obroty rzędu 6-8 mln zł, a łączny budżet obsługiwanych inwestycji sięga kwoty 0,8 mld zł rocznie.
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol