Zadanie: Usprawnienie połączeń drogowych DK 88 w obrębie Gminy Zabrze

Inwestor: Gmina Zabrze
Termin realizacji: 2006 – 2007
Pełniona funkcja: Menedżer Projektu

Zakres:

  • wzmocnienie DK 88 na odcinku 4,5 km
  • modernizacja zjazdów i wjazdów w rejonie ul. Hagera, ul. Mikulczyckiej i łącznika z ul. Ziemską
  • opracowanie SIWZ do przetargu na wykonawcę robót, ocena ofert


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol