Zadanie: Budowa drogi ekspresowej S-1 Bielsko-Biała – Cieszyn

GDDKiA O/Katowice , ul.Myśliwska 5

6.09.2006 - 6.11.2007 – Nadzór i zarządzanie nad realizacją zadań dodatkowych w ramach projektu FS 2000/PL/16/P/PT/005: Budowa drogi ekspresowej S-1 Bielsko-Biała-Cieszyn

Remont istniejącej nawierzchni jezdni na odc. drogi ekspresowej S-1 o dł.4,7 km [od węzła Cieszyn-Krasna do granicy Państwa], Budowa kładki dla pieszych nad drogą ekspresową S-1 w m.Międzyświeć
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol