Zadanie: I etap budowy obwodnicy m. Puławy wraz z budową mostu przez rz. Wisłę w Puławach

GDDKiA O/Lublin, ul.Ogrodowa 21

3.02.2006 – 8.12.2009 – Zarządzanie i nadzór nad robotami przy I etapie Budowu obwodnicy m.Puławy , dł. 12,71 km wraz z budową nowego mostu przez rz. Wisłę w Puławach, dł. 1038,2 m.

Budowa 12,71 km drogi głównej klasy GP o parametrach technicznych klasy „S” kategorii ruchu KR-5
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol