Zadanie: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odcinku Przylesie – Grodków

ZDW w Opolu, ul.Oleska 127

11.09.2006- 12.12.2007 – Pełnienie funkcji Inżyniera kontraktu dla zadania : Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 410 na odc. Przylesie-Grodków od km 14+444,00 do km 21+954,04

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 401 na odc. 7,5 km z jednoczesnym poszerzeniem drogi w miejscowościach Kolnica i Wojsław wraz robotami towarzyszącymi
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol