Zadanie: Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie CH AUCHAN w Mikołowie

Auchan Polska Sp. z o.o. Piaseczno, ul.Puławska 46

31.10.2008- 30.09.2009 – Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie Centrum Handlowego Auchan w Mikołowie – etap II i III

Wykonanie przejść podziemnych dla pieszych pod DK-81 i pod DK-44 wraz z infrastrukturą towarzyszącą , przebudowa układu drogowego skrzyżowania oraz wykonanie konstrukcji przejścia tunelowego wraz z robotami wykończeniowymi i wyposażeniem obiektu w kanalizację deszczową i oświetlenie, przebudowa sieci wodociągowej i teletechnicznej.
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol