Zadanie: Przebudowa na rondo istniejącego skrzyżowania ul. Korfantego i ul. Gdańskiej w Zabrzu

Gmina Miejska Zabrze , ul.Powstańców Śl.5-7

07.05.2009- 29.10.2009 – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego dla Kontraktu: Przebudowa na rondo istniejącego skrzyżowania Al.Korfantego i ul.Gdańskiej w Zabrzu.

Zakres kontraktu obejmował rozbiórkę istniejących elementów jezdni i chodników, wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z docelową organizacją ruchu, przebudowę kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego w rejonie skrzyżowania.
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol