Zadanie: Odnowa nawierzchni DK Nr 45 w m. Racibórz i Racibórz – granica woj. Opolskiego

GDDKiA O/Katowice , ul.Myśliwska 5

15.07.2009 – 23.10.2009 - Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego dla Kontraktu pn.: Odnowa nawierzchni drogi krajowej nr 45 odc. Racibórz - granica województwa opolskiego od km 26+085 do km 34+785

Odnowa nawierzchni DK-45 na długości 8,7 km wraz z regulacją zatok autobusowych, przebudową chodników i wjazdów, odtworzeniem rowów i ich regulacją
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol