Zadanie: Przebudowa odcinka DK-52 [ul.Wyzwolenia/Niepodległości] w Bielsku-Białej

Gmina Bielsko-Biała –Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej, ul.Grażyńskiego 10

13.08.2008 - do nadal – Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania:

  • Przebudowa ulic Wyzwolenia i Niepodległości na dł. 1,38 km na odcinku od ulicy Lwowskiej do skrzyżowania z ulicą Czerwoną do parametrów drogi G 2/2

powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol