Zadanie: Przebudowa i budowa układu drogowego przez RYFAMĘ w Rybniku

Miasto Rybnik, ul.B.Chrobrego 2

07.12.2009 – 2011 – Pełnienie funkcji Koordynatora Czynności Nadzoru Inwestorskiego dla przedsięwzięcia:

  • Zwiększenie atrakcyjności terenów inwestycyjnych w Centrum Rybnika poprzez budowę i przebudowę układu drogowego /przebudowa ul.Chrobrego na odc.od ul.Kościuszki do terenu Rybnickiej Fabryki Maszyn oraz budowę nowej drogi poprzez Ryfamę do skrzyżowania ulic Powstańców Śl., Żorskiej, Sybiraków/

powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol