Zadanie: Budowa drogi gminnej w ciągu ul. Knurowskiej w Gliwicach (przy CH AUCHAN)

Auchan Polska Sp. z o.o. , Piaseczno, ul.Puławska 46

01.03.2010 - 2011 – Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego robót drogowych nad budową drogi gminnej przebiegającej od projektowanego ronda w ciągu ul. Knurowskiej w Gliwicach w śladzie dróg wraz z niezbędnymi przekładkami sieci uzbrojenia terenu.
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol