Zadanie: Budowa ekranów akustycznych w ciągu DK Nr 46 w m. Ozimek

GDDKiA O/Opole , ul.Niedziałkowskiego 6

14.04.2010 – 2011 – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad zadaniem: Budowa ekranów akustycznych w ciągu drogi krajowej nr 46 w m.Ozimek

Zakres Kontraktu obejmuje budowę ekranów akustycznych nr 1, nr 2, nr 3, nr 5 i zmienionej lokalizacji ekranu akustycznego nr 4 wzdłuż drogi krajowej nr 46 – ul.Warszawskiej w m.Ozimek
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol