Zadanie: Remonty dróg „Szlak bursztynowy” w pow. wieluńskim

NAZWA INWESTYCJI:

„Wzmocnienie roli Szlaku Bursztynowego i innych szlaków tematycznych w zintegrowanym produkcie turystycznym województwa łódzkiego.” Roboty budowlane w ramach zadań działania I.1 (Drogi).

INWESTOR:

Powiat Wieluński
98-300 Wieluń
Pl. Kazimierza wielkiego 2

WYKONAWCA:
PH-U „Larix” Sp. z o.o., ul. Klonowa 11, 42-700 Lubliniec;
„Dromet” Sp. z o.o., ul. Jesienna 139, 42-200 Częstochowa

NADZÓR INWESTORSKI:
Inwestycje, Budownictwo, Handel
„Inwest – Complex” Spółka z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
rozpoczęcie robót maj 2010 r.
zakończenie robót wrzesień 2012 r.

ZAKRES RZECZOWY WYKONANYCH ZADAŃ:

1) przebudowa dróg powiatowych – 31, 874 km:
a) Nr 4510E Wieluń-Skomlin-Toplin;
b) Nr 4510E Wieluń-Skomlin-Toplin ul. J.Żubr;
c) Nr 4507E Wieluń-Turów-Koryta;
d) Nr 4507E Wieluń-Turów-Parcice-Klatka w m.Młynisko;
e) Nr 4523E Ruda-Mierzyce-Kamion;
f) Nr 4523E Ruda-Mierzyce-Kamion przejście przez Mierzyce
g) Nr 4524E Mierzyce-Przywóz-Toporów
2) oznakowanie ścieżek rowerowych w miejscach konfliktów z ruchem samochodowym
3) przebudowa dróg gminnych – 11,060 km
a) Nr 117259E Krzeczów-Toporów;
b) Nr 117056E Morzykobyła-Ożarów;
c) Nr 117312E Skaleniec-Walków;
d) Nr 118204E Naramice-Wiktorówek
4) przebudowa dróg leśnych w Leśnictwie Czarnożyły – 9,390 km
5) usługi w zakresie oznakowania szlaków turystycznych – 382 km
6) wykonanie 3 wiat drewnianych
7) zorganizowanie i wyposażenie w materiały szkoleniowo-informacyjne 4 punktów edukacji ekologicznej


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol