Zadanie: Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

NAZWA KONTRAKTU: „Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach - Etap I i II faza 1”

INWESTOR: Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

WYKONAWCA: Budimex S.A, ul. Stawki 40, 01-040 Warszawa

KOORDYNATOR BUDOWY: „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o., ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT: Mosty Katowice Sp. z o.o., ul. Rolna 12, 40-555 Katowice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE (dla całego kontraktu):

Data rozpoczęcia robót: 13.06.2011 r.

Data zakończenia robót: 05.05.2014 r.

Data odbioru końcowego: 29.05.2014 r.

Wartość Kontraktu:

Lp.

Umowa

Wartość

Netto [zł]

VAT 23 % [zł]

Brutto [zł]

1.

Umowa Główna

42 997 939,01

9 889 525,99

52 887 465,00

2.

Roboty Dodatkowe

6 313 637,72

1 452 136,67

7 765 774,39

Łącznie:

49 311 576,73

11 341 662,66

60 653 239,39

 

 

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

 

W ramach inwestycji wykonano:

-        budowa ulicy Dudy Gracza (Z/2/2 dł. 115,98m, L1/2 dł. 91,66m),

-        budowa ulicy Nadgórników dł. 640m (Klasa L),

-        budowa ulicy 14 KDL dł. 110,0m (Klasa L),

-        budowa ulicy 18 KDL dł. 25,0m (Klasa L),

-        budowa skrzyżowania ul. Dudy Gracza z ul. Nadgórników,

-        budowa skrzyżowania ul. Nadgórników z ul. 18 KDL,

-        budowa chodników w ramach w/w zakresu,

-        budowa i przebudowa sieci wodociągowych,

-        odwodnienie korpusu drogowego w ramach w/w zakresu,

-        budowa kanalizacji sanitarnej,

-        budowa oświetlenia drogowego w ramach w/w zakresu,

-        budowa sygnalizacji świetlnej w ramach skrzyżowania ul. Dudy Gracza z ul. Nadgórników,

-        budowa ścian oporowych wzdłuż projektowanych ulic Dudy Gracza i ul. Nadgórników,

-        wykonanie oznakowania poziomego i pionowego,

-        zieleń drogowa.

 

Dane charakterystyczne:

-         Nawierzchnia jezdni 12 569,57 m2

-         Nawierzchnia chodników 4 498,94 m2

-         Nawierzchnia ścieżki rowerowej 1 481,44 m2

-         Nawierzchnia miejsc postojowych 1 979,48 m2

-         Nawierzchnia kostki brukowej 144,91 m2

-         Humusowanie wraz z obsianiem 6 058,05 m2

-         Nasadzenia - berberys 651 szt.


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol