Zadanie: Rozbudowa ulicy Kwiatkowskiego w Bielsku – Białej, na odcinku od ronda ofiar Katynia do ronda Narodowych Sił Zbrojnych, wraz z przebudową mostu nad rzeką Białą w ciągu ul. Kwiatkowskiego

Nazwa Kontraktu:

„Rozbudowa ulicy Kwiatkowskiego w Bielsku – Białej, na odcinku od ronda ofiar Katynia do ronda Narodowych Sił Zbrojnych, wraz z przebudową mostu nad rzeką Białą w ciągu ul. Kwiatkowskiego".

 

Zamawiający:

Miejski Zarząd Dróg w Bielsku-Białej

43-300 Bielsko Biała; ul. Grażyńskiego 10

Wykonawca: 

Zakład Budowlany "MOST-BUD"

Eugeniusz Klimczak

                         43-300 Bielsko-Biała; ul. Złoty Potok 46

Biuro Projektowe:

Anna Rej - Biuro Konstrukcyjne REJPROJEKT

Ul. Siołkowa 336

33-330 Grybów

Nadzór techniczny:       

Inwestycje Budownictwo Handel

INWEST – COMPLEX Sp. z.o.o.

44-100 GLIWICE UL. GÓRY CHEŁMSKIEJ 15

Inżynier Rezydent: mgr inż. Marek Łatka

 

Wybrane dane kontraktowe:

Data podpisania umowy:                                               19.03.2014r.

Data przekazania placu budowy:                                    26.03.2014r.              

Planowana data zakończenia:                                         19.10.2014r.

Data zakończenia:                                                           04.10.2014r.

Data odbioru:                                                                 22.10.2014r.

Data oddania do ruchu ul. Kwiatkowskiego                      26.09.2014r.

 

Szacowana Wartość Kontraktu :         

 

Wartość ofertowa Kontraktu :       4 209 410,48 zł netto     5 177 574,89 zł brutto

Wartość końcowa Kontraktu:        4 438 580,09 zł netto     5 459 453,51 zł brutto

 

 

 

 

Zamierzenie budowlane w części drogowej obejmowało:

 

-   rozbudowę ulicy Kwiatkowskiego na odcinku pomiędzy rondem Ofiar Katynia, a rondem Narodowych Sił Zbrojnych wraz z przebudową zjazdów z istniejących zakładów pracy,

-   budowę dwóch zatok autobusowych,

-   budowę obustronnych chodników,

-   przebudowę mostu na rzece Biała,

-   przebudowę oświetlenia drogowego,

-   budowę kanalizacji deszczowej, w tym wylotu do rzeki Białej,

-   przebudowę i zabezpieczenie kolidujących urządzeń obcych, w tym kabli teletechnicznych i energetycznych, przebudowa gazociągu w rejonie ronda Narodowych Sił Zbrojnych i obiektu mostowego,

-   montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego,

 

Zamierzenie budowlane w części mostowej obejmowało:

-    rozbiórkę płyty ustroju nośnego i wykonanie nowej,

-    rozbiórkę skorodowanych fragmentów przyczółków wraz z robotami ziemnymi i płytami przejściowymi oraz odtworzenie nowych,

-    rozbiórkę skorodowanych fragmentów filarów i poprzecznic oraz odtworzenie nowych,

-    wymianę belek nośnych strunobetonowych na nowe,

-    montaż nowych łożysk,

-    naprawa powierzchni filarów poprzez nałożenie warstwy torkretu,

-    wykonanie nowego wyposażenia mostu (chodniki z nawierzchniami, barieroporęcze, odwodnienie, dylatacje, izolacje, nawierzchnie bitumiczne),

-    umocnienie skarp w rejonie obiektu mostowego narzutem kamiennym oraz płytami ażurowymi,

-    rekultywację terenu.

 

PARAMETRY TECHNICZNE PO PRZEBUDOWIE

·         BRANŻA MOSTOWA:

-   Całkowita długość ustroju niosącego LB = 39,20m

-   Całkowita długość obiektu wraz ze skrzydłami Lc = 56,96m

-   Szerokość jezdni na obiekcie  L= 7,60m

-   Szerokość użytkowa chodników 2x1,50m

-   Spadek poprzeczny jezdni 2,0 % (dwustronny)

 

·         BRANŻA DROGOWA:

-   klasa drogi Z,

-   kategoria ruchu KR4 (ze względu na duży ruch samochodów ciężarowych nawierzchnia drogi projektowana jest dla nośności 115kN)

-   prędkość projektowana vp=50 km/h,

-   szerokość jezdni – 7,00 m,

-   dwie zatoki autobusowe o szerokości 3,00 m,

-   obustronne chodniki o szerokości 2,00 (przy peronach autobusowych 2,50 m),

-   nawierzchnia jezdni – mieszanka SMA,,

-   nawierzchnia chodnika – kostka betonowa.

 


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol