Zadanie: Wymiana warstwy ścieralnej nawierzchni drogi A-4 na odcinkach: gr. woj. dolnośląskiego – węzeł Prądy – od km 193+965 do km 222+000 – jezdnia południowa, węzeł Przylesie od km 0+000 do km 1+757

Inwestor: GDDKiA O/Opole

Wykonawca: Strabag Spółka z o.o. O/Wrocław

Pełnienie nadzoru inwestorskiego

Termin wykonania: sierpień 2015 r.
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol