Zadanie: Usprawnienie połączeń drogowych – modernizacja drogi wojewódzkiej nr 942 w Bielsku-Białej

Inwestor: Gmina Bielsko-Biała
Termin realizacji: 2006 – 2008
Pełniona funkcja: Inżynier Kontraktu

Zakres:

  • modernizacja drogi wojewódzkiej nr 942 na długości 6,185 km
  • budowa sygnalizacji świetlnej wraz z wykonaniem projektu budowlanego
  • remont przepustów nad potokami Modrym, Argentyna, Zimna Woda
  • remont mostów na potokami Kamieniecki I, Kamienieckim II, Olszówka
  • remont przejścia podziemnego
  • naprawa muru oporowego ul. Partyzantów i gzymsu Muru Zamkowego


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol