Zadanie: Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie, realizowane w ramach projektu – Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych - budowa zbiornika małej retencji dla zadania nr 18 – zbiornik „Regolowiec”Nazwa zadania:
Obiekty małej retencji w Nadleśnictwie Zawadzkie, realizowane w ramach projektu - Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych - budowa zbiornika małej retencji dla zadania nr 18 - zbiornik „Regolowiec”.
Zamówienie dofinansowane ze środków Unii Europejskiej projektu „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” nr POIS.03.01.00-00-003/09-00w ramach działania 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego priorytetu III Zarządzanie Zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowisko2007-2013.

Pełniona funkcja:
Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Strony Kontraktu:

Zamawiający:
Skarb Państwa Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
Nadleśnictwo Zawadzkie
ul. Strzelecka 6
47-120 ZawadzkieProjektant:
Zakład Usług i Robót Wodnych
Paweł Staniszewski
ul. Morcinka 43
45-317 Opole

Wykonawca:
RPM S.A.
ul. Niegolewskich 7
42-700 Lubliniec

Nadzór Inwestorski:
Inwestycje, Budownictwo, Handel
INWEST-COMPLEX Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Góry Chełmskiej 15

Charakterystyka zadania:

Wartość robót brutto : 2 057 720.35 pln

Zbiornik wodny wraz z jazem żelbetowym stałym, wyspą, przepławką dla ryb, przelewem awaryjnym, , przejazdem nad jazem, groblami ziemnymi, urządzeniem upustowym, umocnieniami z narzutu kamiennego i gabionów, uszczelnieniem przeciwfiltracyjnym po stronie odwodnej skarpy w postaci mat bentonitowych oraz progiem dławiącym na początku zbiornika.

Podstawowe dane charakteryzujące obiekt:
  • Obszar zbiornika ok. 3.52 ha
  • Klasa hydrotechniczna zbiornika IV
  • Objętość retencyjna powodziowa zbiornika : 380 852 m3
  • Wyspa
  • Droga serwisowa s m
  • Upust denny z komorą zasuw i zasuwą
  • Próg dławiący na wlocie rzeki do zbiornika
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol