Zadanie: Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śl.

Zamawiający:

URZĄD MIASTA WODZISŁAW ŚLĄSKI
ul. Bogumińska 4, 44-300 Wodzisław Śląski

Wykonawcy:

Zadanie 1 i 2: trasy rowerowe, trasy piesze, ścieżki rowerowe, ścieżki zdrowia, ciągi pieszo – jezdne, miejsca do rekreacji

Wykonawca: EUROVIA POLSKA S.A.
ul. Szwedzka 5, Bielany Wrocławskie
55-040 Kobierzyce

Zadanie: Zabudowa kontenerowa

Wykonawca: ZPUH „AL-DUE” BOGUSŁAW JARZYNA
ul. Niedobrzycka 50c
44-218 Rybnik

Zadanie: Labirynty

Wykonawca: METALKOP SP. Z O.O.
ul. B. Hagera 43
41-800 Zabrze

Zadanie: Ogródki jordanowskie

Wykonawca: CELMAR Sp. Z O.O.
ul. Cyryla i Metodego 50
41-909 Bytom

Zadanie: Strzelnica

Wykonawca: PRZEDSIĘBIORSTWO "GAWINEX" SP. Z O.O.
44-203 Rybnik ul. Sosnowa 7
Zadanie: Zabudowa kontenerowa – park linowy, droga p.poż., tor dla modeli, roboty drogowe – zabudowa kontenerowa

Wykonawca: Służby Komunalne Wodzisław Śląski

Inżynier Kontraktu:

Inwestycje, Budownictwo, Handel „Inwest – Complex” Sp. z o.o.
ul. Góry Chełmskiej 15
44-100 Gliwice
Koordynator Zespołu Nadzoru: Wojciech Telenga

Wybrane dane kontraktowe: Data zakończenia i oddania obiektu do użytkowania: 23.07.2015 r.

Krótka charakterystyka zadania:

Rodzinny Park Rozrywki w Wodzisławiu Śląskim jest nowym centrum wypoczynkowo-rekreacyjnym na terenie miasta zlokalizowanym na powierzchni 23,8380 ha. Projekt jest rozbudowany, uwzględnia zainteresowania i potrzeby różnych grup wiekowych i środowisk.
W skład wodzisławskiego Rodzinnego Parku Rozrywki wchodzi: park linowy, arena do gry w chowanego, tor do gry w kapsle, tor go gry w bule, kręgle rosyjskie, trzy labirynty, skate park, trzy ogródki jordanowskie, tor pojazdów zdalnie sterowanych, tor rowerowy racingowy BMX, góra saneczkowa, tor dla modeli jeżdżących, boiska do gier różnych, miejsca do rekreacji, trasy rowerowe i piesze, ścieżki rowerowe, ścieżka zdrowia, arena pod scenę oraz punkty małej gastronomii, parking i toalety publiczne.


Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol