Zadanie: Rozbudowa kontenerowego terminala kontenerowego w Gliwicach przy ul. Portowej 28

NAZWA KONTRAKTU:            "Rozbudowa kontenerowego terminala przeładunkowego”

Gliwice, ul. Portowa 28

 

ZAMAWIAJĄCY:                        PCC Intermodal S.A

ul. Hutnicza 16

81-061 Gdynia

 

WYKONAWCA:                          STRABAG Sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10

PruszkówINŻYNIER KONTRAKTU:        „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o.,

ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT:                              GRONTMIJ POLSKA Sp. z o.o.

                                                           Biuro Projektów Transport

                                                           ul. Sokolska 65

                                                           40-087 Katowice

 

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

 

Data podpisania umowy:                                                                              15.05.2014 r.

Data przekazania placu budowy        I etap:                                                21.05.2014 r.

                                                           II etap:                                                23.06.2014 r.

                                                           III etap:                                               27.06.2014 r.

Zgłoszenie rozpoczęcia robót do PINB                                                         29.05.2014r.

Umowna data zakończenia                :                                                          15.06.2015 r.

Podpisanie protokołu odbioru końcowego                                                   12.06.2015 r.

Wartość zadania netto wg aneksu (nr4) do umowy                                     26 877 102,96 zł

 

 

ZREALIZOWANE W RAMACH INWESTYCJI OBIEKTY

 

1.       Płyty terminala na istniejącym pirsie (z placami składowymi dla kontenerów i placami manewrowymi)

2.       Tory kolejowe 121, 113, 114, 117, 119 wraz z kozłami oporowymi

3.       Budynek techniczny

4.       Hala napraw wagonów

5.       Torowisko suwnicy kołowej

6.       Kanalizacja deszczowa wraz z separatorami substancji ropopochodnych i trzema wylotami brzegowymi W1, W2 i W3 do basenu portowego

7.       Instalacja wody p.poż z urządzeniami do poboru wód powierzchniowych z basenu portowego Kanału Gliwickiego – czerpnie Cz1 i Cz2

8.       Instalacja wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna (dla stanowiska mycia kontenerów) z separatorem substancji ropopochodnych.

9.       Linie kablowe elektroenergetyczne SN i nN oraz kanalizacji kablowej teletechnicznej

 

1.1          Podstawowe parametry

Płyta terminala

-        długość użytkowa:                            580,00 m

-        dopuszczalne obciążenie:               115 kN/oś

-        dopuszczalne obciążenie –            stopka kontenera 151kN

 

Droga wzdłuż terminala

-        ilość pasów ruchu                              1

-        długość użytkowa:                            580,00 m

-        dopuszczalne obciążenie:               115 kN/oś

 

Budynek Techniczny

-        Budynek o rzucie prostokątnym o wymiarach 25,60m x 8,50m i wysokości 4,10m.

-        Powierzchnia zabudowy                 217,6m2

-        Powierzchnia całkowita                   194,24m2

-        Powierzchnia użytkowa                  169,1m2

-        Kubatura                                               573,2m3

 

Budynek Hali Napraw Wagonów

-        Budynek o rzucie prostokątnym o wymiarach 33,50m x 6,40m i wysokości 6,40m.

-        Powierzchnia zabudowy                 214,38m2

-        Powierzchnia całkowita                   206,44m2

-        Powierzchnia użytkowa                  206,46m2

-        Kubatura                                               1156,2m3

 

Tory o długości budowlanej:

tor 112                        610m,

tor 113                        586m

tor nr 114                   591m.

W torze nr 114 wbudowany rozjazd zwyczajny nr 112 umożliwiający wjazd na tor

113, wjazd na tor nr 112 bezpośrednio z rkpd nr 113.

Tory w pochyleniu od 0,22‰ do 7,33‰,

W ramach kontraktu wykonano:

-        przebudowę z wydłużeniem torów nr 113, nr 114,

-        budowę nowego torowiska torów 113 i 114,

-        likwidację toru nr 112 i rozjazdu nr 112, przejazdu poziomie szyn przez tor 112,

-        likwidację toru nr 115 (ok.72m) i rozjazdu nr 115,

-        likwidację rkpd 113 i wbudowanie rz nr 113,

-        zmianę układu torów nr 113, nr 114 w obrębie przejazdu w poziomie szyn - zjazd do terminala z toru nr 65a,

-        budowę przejazdu w poziome szyn dla przebudowanych torów 113 i 114

-        budowę nowego toru o nr 121,

-        przebudowę układu rozjazdów w torach 117 i 119,

-        wydłużenie torów 117 i 119,

-        wbudowanie rozjazdu w torze nr 119 w celu wykonania zjazdu na nowoprojektowany tor nr 121,

-        wykonanie kanału naprawczego wewnątrz nowoprojektowanej hali napraw na torze nr 121,

-        zabudowę płyt przejazdowych w torach nr 117, 119 i 121, które utworzą zjazd na drogę przeciw pożarową z hali napraw,

-        zabudowa nowych żelbetowych kozłów oporowych we wszystkich przebudowanych torach terminala.

 

Kanalizacja deszczowa znajduje się na terenie północnej części terminala przeładunkowego, w celu ujęcia wód powstających z deszczu i topnienia śniegu poprzez odwodnienie liniowe i wprowadzenia do basenu portowego za pomocą projektowanych wylotów.

Zakres inwestycji obejmował budowę następujących obiektów:

1.Kanały:

Rura PP SN12,5 Dz400/17,7 292,20m

Rura PP SN12,5 Dz300/13,8 271,77m

Rura PP SN12,5 Dz200/8,8 26,85m

2. Studnie:

Studnia żelbetowa Ø1000 szt.14

Studnia żelbetowa Ø500 szt.3

3.Wyloty brzegowe: 3szt.

4. Ściek liniowy:

Korytko ściekowe RD200 D-F (LW/LH=200/400) 600,00m


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol