Zadanie: Szkoła Podstawowa nr 10, ul. Ligonia 36 w Gliwicach – modernizacja boisk szkolnych

Inwestor: Miasto Gliwice

Wykonawca: Multisport Karina Komornicka
Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu

Przekazanie placu budowy: 22.04.2015 r.

Termin wykonania: Październik 2015

Wykaz robót:

 • Roboty wytyczeniowe
 • Roboty rozbiórkowe
 • Usunięcie warstwy humusu
 • Plantowanie terenu
 • Koryto wraz z profilowaniem podłoża
 • Warstwy odsączające i odcinające
 • Podbudowa z kruszywa
 • Podbudowa z betonu
 • Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej
 • Obrzeża betonowe
 • Elementy małej architektury
 • Obrzeża elastyczne
 • Zieleń
 • Boiska i bieżnie – nawierzchnie
 • Wyposażenie boisk
 • Ogrodzenie
 • Oświetlenie terenu
 • Kanalizacja deszczowa – roboty ziemne, roboty demontażowe, roboty montażowe, renowacja nawierzchni


Wartość robót brutto: 1 374 829,76 zł


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol