Zadanie: Autostrada A1 ZADANIE NR 1: „wykonanie programu naprawczego i usunięcie deformacji nawierzchni na łącznicach węzła autostradowego „Gliwice-Wschód” ZADANIE NR 2: „wykonanie Robót zapewniających poprawę funkcjonowania autostrady A1 na odcinku Pyrzowice - Maciejów-Sośnica”

NAZWA KONTRAKTU:

ZADANIE NR 1: „wykonanie programu naprawczego i usunięcie deformacji nawierzchni na łącznicach węzła autostradowego „Gliwice-Wschód”

ZADANIE NR 2: „wykonanie Robót zapewniających poprawę funkcjonowania autostrady A1 na odcinku Pyrzowice-Maciejów-Sośnica”

INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach, ul. Myśliwska 5, 40-017 Katowice

  WYKONAWCA ZADANIA NR 1: Strabag Sp. z o.o., ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

WYKONAWCA ZADANIA NR 2: AVR Sp. z o.o., ul.Dietla 93/4, 31-031 Kraków

  NADZÓR INWESTORSKI: Inwestycje Budownictwo Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o.,
ul. Góry Chełmskiej 15,
 44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
Data podpisania Umowy z Wykonawcą Zadania 1: 12.07.2016 r.
Data podpisania Umowy z Wykonawcą Zadania 2: 26.09.2016

Data rozpoczęcia robót Zadania 1: 17.10.2016 r.
Data rozpoczęcia robót Zadania 2: 26.09.2016 r.

Odbiór ostateczny robót Zadania 1: 25.11.2016 r.
Odbiór ostateczny robót Zadania 2: 30.11.2016 r.

Zakres Kontraktu obejmował:

ZADANIE NR 1:
Usunięcie deformacji nawierzchni na odcinkach łącznic: M1, M6, M7, M8 i M9, w tym:

 • wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu (dn.21.10.2016 r.)
 • frezowanie nawierzchni asfaltowych
 • rozbiórka i odtworzenie ścieku przykrawędziowego
 • regulacja istniejących wpustów
 • oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych
 • warstwa wiążąca z betonu asfaltowego
 • warstwa wiążąca ścieralna z SMA 11 gr. 4 cm
 • oznakowanie poziome
 • demontaż oznakowania tymczasowego


ZADANIE NR 2:

        ROBOTY DROGOWE:

- Usunięcie nierówności w-wy ścieralnej na ul. Bytomskiej na odcinku w km 0+020 – 0+060 w Piekarach Śląskich poprzez wymianę w-wy ścieralnej ze wzmocnieniem geosiatką Hatelit oraz  w-wy wyrównawczej z WMS

             - Naprawa i umocnienie skarp wykopowych, w tym:

 • Usuniecie nierówności w-wy ścieralnej na ul. Bytomskiej w Piekarach Śląskich  na odcinku w km 0+020 – 0+060
 • Naprawa i umocnienie skarp wykopowych na odcinku w Km 11+180 A1c – jezdnia lewa (rejon obiektu mostowego WD-445)
 • Naprawa i umocnienie skarp wykopowych na odcinku w Km 11+050 A1c – jezdnia lewa
 • Naprawa i umocnienie skarp wykopowych na odcinku w Km 8+980 A1c – jezdnia lewa
 • Naprawa i umocnienie skarp wykopowych na odcinku w Km 8+900 A1c – jezdnia lewa
 • Naprawa i umocnienie skarp wykopowych na odcinku w Km 7+450 A1c – jezdnia lewa
 • Naprawa i umocnienie skarp wykopowych na odcinku w Km 7+350 A1c – jezdnia lewa
 • Naprawa i umocnienie skarp wykopowych na odcinku w Km 7+280 – 7+190 A1c – jezdnia lewa
 • Naprawa i umocnienie skarp wykopowych na odcinku w Km 3+620 A1d – jezdnia prawa za ekranem akustycznym
 • Naprawa i umocnienie skarp wykopowych na odcinku w Węzeł Bytom – łącznica zjazdowa z kierunku Pyrzowic do DK11
 • Naprawa i umocnienie skarp wykopowych na odcinku w Km 8+850 A1c – jezdnia prawa
 • Naprawa i umocnienie skarp wykopowych na odcinku w Km 14+350 A1c – jezdnia prawa
 • Naprawa i umocnienie skarp wykopowych na odcinku w Km 14+570 A1c – jezdnia prawa


ROBOTY MOSTOWE:

 •     Rektyfikacja łożysk garnkowych i urządzenia dylatacyjnego na wiadukcie WD-416 wybudowanym w ramach autostrady A1 na odcinku Pyrzowice- Piekary Śląskie
 •     Wymiana dylatacji i poszerzenie szczelin dylatacyjnych na obiekcie mostowym PZ-440b nad Autostradą A1, który stanowi przejście dla zwierzątpowrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol