Zadanie: Budowa ronda w m. Praszka na skrzyżowaniu DK45 z ul. Kopernika i Szosą Gańską

AZWA KONTRAKTU: „Budowa ronda w m. Praszka na skrzyżowaniu DK45 z ul. Kopernika i Szosą Gańską”

INWESTOR: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Opolu
45-085 Opole Niedziałkowskiego 6

WYKONAWCA: ADAC-LEWAR Sp. z o.o.Ul. Słoneczna 11,
42-141 Przystajń

PROJEKTANT: PROMOST-WISŁA Sp. z o.o.
Ul. Radosna 8a,
43-460 Wisła

NADZÓR INWESTORSKI: Inwestycje Budownictwo Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o.
44-100 Gliwice
ul. Góry Chełmskiej 15 

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE: 
Data podpisania Umowy z Wykonawcą: 30.06.2016 r.
Data przekazania placu budowy: 06.07.2016 r.
Data rozpoczęcia robót: 04.08.2016 r.
Data zakończenia robót wg Umowy: 28.10.2016 r.
Data zakończenia robót wg Aneksu: 23.11.2016 r.
Rzeczywista data zakończenia robót: 23.11.2016 r.

Zakres Kontraktu obejmował:
 • budowę ronda na skrzyżowaniu DK45 z ul. Kopernika i Szosą Gańską
 • budowę i przebudowę chodników dla pieszych i ścieżek rowerowych
 • rozbudowę systemu odwodnienia
 • budowę oświetlenia ulic
 • wykonanie elementów BRD


W ramach przedmiotowej inwestycji wykonano także roboty niezbędne do zrealizowania przebudowy drogi:

 • przebudowę i budową linii teletechnicznej
 • przebudowę sieci elektroenergetycznej
 • przebudowę i budowę zjazdów
 • przebudowę i budowę sieci kanalizacji sanitarnej
 • przebudowę sieci wodociągowej
 • budowę sieci kanalizacji deszczowejpowrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol