Zadanie: Budowa placu parkingowego dla 25 autobusów za halą Stacji Obsługi Pojazdów znajdującego się na terenie PKM Sp. z o.o. w Gliwicach

NAZWA KONTRAKTU:

„Budowa placu parkingowego dla 25 autobusów za halą Stacji Obsługi Pojazdów znajdującego się na terenie PKM Sp. z o.o. w Gliwicach”

INWESTOR:

Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. ul. Chorzowska 150 44-100 Gliwice

WYKONAWCA:

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., ul. Nad Bytomką 1  44-100 Gliwice

PROJEKTANT:

Przedsiębiorstwo Remontów Ulic i Mostów S.A., ul. Nad Bytomką 1  44-100 Gliwice

NADZÓR INWESTORSKI:

Inwestycje Budownictwo Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15  44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania Umowy z Wykonawcą: 3.03.2017 r.
Data przekazania placu budowy: 6.03.2017 r.
Data rozpoczęcia robót: 7.03.2017 r.
Data zakończenia robót wg Umowy: 12.10.2017 r.
Rzeczywista data zakończenia robót: 28.09.2017 r.

Zakres Kontraktu obejmował:

 Rozebranie dróg dojazdowych i placu manewrowo-postojowego
 Niwelację terenu oraz korytowanie
 Budowę placu manewrowo-postojowego i odtworzenie dróg dojazdowych
 budowę nowej oraz przebudowę istniejącej kanalizacji deszczowej
 Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol