Zadanie: Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na długości 150 m – wał porzeczny gm. Bierawa

NAZWA KONTRAKTU:

„Budowa, przebudowa i modernizacja prawego wału rzeki Odry na dlugości 150 m – wał poprzeczny gm. Bierawa”

INWESTOR:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu ul. Katowicka 39 45-061 Opole

WYKONAWCA:

Budownictwo Wodne i Melioracyjne Janusz Piórek ul. Lwowska 58/10 34-100 Wadowice

NADZÓR INWESTORSKI:

Inwestycje Budownictwo Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o ul. Góry Chełmskiej 15 44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania Umowy z Wykonawcą: 13.09.2017 r.
Data rozpoczęcia robót: 13.09.2017 r.
Data zakończenia robót wg Umowy: 14.12.2017 r.
Rzeczywista data zakończenia robót: 14.12.2017 r.

Zakres Kontraktu obejmował:

• Wykonanie przepustu wałowego wału przeciwpowodziowego w miejscu skrzyżowania z rzeką Pogonicą
• Wykonanie korpusu wałowego uszczelnionego ścianką szczelną i ekranem z bentomaty wraz z drogą serwisową
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol