Zadanie: Moje boiska ORLIK 2012 w Zabrzu

Gmina Miejska Zabrze, ul.Powstańców Śl.5-7

29.09.2009 -20.12.2009 – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania : Budowa boisk szkolnych sportowo-rekreacyjnych wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym w ramach programu: Moje Boisko –Orlik 2012 przy ul.Kondratowicza w Zabrzu-Maciejowie.

Budowa boisk: do piłki nożnej o wym.30x62 m pow. całk. nawierzchni -1 860 m2 oraz boiska wielofunkcyjnego o wym.19,1 x32,1 m pow. całk. nawierzchni -613,11m2 wraz z zagospodarowaniem terenu w tym niezbędnych ciągów komunikacyjnych , drogi dojazdowej i miejsc parkingowych
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol