Zadanie: Zabudowa wyrw lewej skarpy rzeki Odry w km 0+300 – 0+760 w m. Brzeg-Rataje (Zabudowa wyrw lewej skarpy rzeki Odry w km 199+240 – 199+548 w miejscowości Brzeg „Rataje”)

NAZWA KONTRAKTU:

„Zabudowa wyrw lewej skarpy rzeki Odry w km 0+300 – 0+760 w m. Brzeg-Rataje (Zabudowa wyrw lewej skarpy rzeki Odry w km 199+240 – 199+548 w miejscowości Brzeg „Rataje”)”

INWESTOR:

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Opolu ul. Katowicka 39 45-061 Opole

WYKONAWCA:

Skanska S.A. ul. Gen. J. Zajączka 9 01-518 Warszawa

NADZÓR INWESTORSKI:

Inwestycje Budownictwo Handel „Inwest-Complex” Sp. z o.o ul. Góry Chełmskiej 15 44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania Umowy z Wykonawcą: 7.06.2017 r.
Data rozpoczęcia robót: 7.06.2017 r.
Data zakończenia robót wg Umowy: 31.10.2017 r.
Rzeczywista data zakończenia robót: 31.10.2017 r.

Zakres Kontraktu obejmował:

• Wykonanie opaski brzegowej
• Wykonanie narzutu kamiennego ciężkiego
• Ułożenie geowłókniny pod zwierciadłem wody i na skarpie
• Zahumusowanie narzutu na skarpie z obsianiem mieszanką traw


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol