Zadanie: Przebudowa boiska piłkarskiego GKS Walka Makoszowy w Zabrzu

Gmina Miejska Zabrze, ul.Powstańców Śl.5-7

4.11.2009- 14.05.2010 – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania pn.: Przebudowa boiska piłkarskiego na terenie GKS Walka-Makoszowy przy ul.Jaskółczej 40 w Zabrzu

Przebudowa płyty boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni o wym. 76,0 m x 121,0 m pow. całkowitej 9 196 m2, wykonanie ogrodzenia terenu, budowę instalacji oświetlenia płyty boiska , zagospodarowanie terenu w tym niezbędnych ciągów komunikacyjnych ; budowa trybuny w konstrukcji stalowej na ok.500 miejsc
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol