Zadanie: Budowa kolektora Ø1400 w Przyszowicach

Gmina Gierałtowice, ul.Ks.Roboty 48

01.06.2009 – 2010 – Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu:

  • Budowa kolektora Ø 1400 z rowu „A” przy ul.Powstańców do potoku” Cienka” w Przyszowicach jako zabezpieczenie przeciwpowodziowe.
  • Budowa kanalizacji deszczowej Ø 1400 wraz z budową studni połączeniowych i rewizyjnych włazowych, wykonanie odcinków kolektora o dł. 72,00 m.

powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol