Zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Węgry w gm. Turawa

Gmina Turawa, ul.Opolska 39c

28.05.2010 – 15.07.2010 – Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji robót związanych z budową kanalizacji sanitarnej dla m.Węgry oraz kilkunastu zabudowań wsi Kotórz Mały położonych przy ul.Węgierskiej wzdłuż wykonywanego rurociągu tłocznego odprowadzającego ścieki z Węgier do Kotorza Małego.

Zadanie obejmowało pompownię sieciową ścieków PW-1 Ø 1200 z rurociągiem wodociągowym zakończonym hydrantem L=162 m i PW- 2 Ø 1200 wraz z uzbrojeniem towarzyszącym
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol