Zadanie: Podwyższenie i uszczelnienie obwałowania rzeki Kłodnicy

NAZWA KONTRAKTU: Podwyższenie i uszczelnienie obwałowania rzeki Kłodnicy w km 56+947 – 57+548

ZAMAWIAJĄCY: Kompania Węglowa S.A. w Katowicach Oddział „KWK Sośnica – Makoszowy”

WYKONAWCA: Rejonowe Przedsiębiorstwo Melioracyjne S.A. Lubliniec

INŻYNIER KONTRAKTU: „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:
- Data rozpoczęcia kontraktu 02.09.2010
- Data zakończenia kontraktu: 25.07.2011

Dane techniczne wykonanego zadania :
• Podwyższenie obwałowania na odcinku 601 m (licząc w osi rzeki)
• Korona obwałowania o szerokości 5m
• Nachylenie skarp obwałowania 1:2
• Zabezpieczenie przeciwfiltracyjne – przesłona bentonitowa do gł. 11,5 m, bentomata na skarpie odwodnej (lewy brzeg)
• Koryto rzeki o szerokości 24 m wraz z półkami o zmiennych szerokościach


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol