Zadanie: Poprawa jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowice – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności

Inwestor: Gmina Świętochłowice
Wykonawca: konsorcjum firm
- REMEA Spółka z o.o., Powązkowka 44c, 01-797 Warszawa – Lider konsorcjum
- MENARD Polska Spółka z o.o., Powązkowka 44c, 01-797 Warszawa
- REMEA societe par action simplifiee a asocie unique, 22-24 Rue Lavoisier, 92000 Nanterre

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Termin wykonania:
- 07.07.2021 r. dokumentacja Projektowa
- 07.08.2023 r. pozwolenie na użytkowanie i odbiór robót

powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol