Zadanie: Budowa obwodnicy Otmuchowa w ciągu DK 46 - w ramach Projektu AFI, wg procedur FIDIC

Inwestor: GDDK i A Oddział w Opolu
Termin realizacji: 2004 – 2006
Pełniona funkcja: Nadzór Inwestorski

Zakres:

  • jedno- i dwujezdniowa droga o długości 3,820 km
  • most nad rzeką Raczyna o długości 217 m
  • most nad rzeką Nysa Kłodzka o długości 366 m
  • 7 przepustów o długości od 18 do 60 m
  • 5 dróg gospodarczych
  • przebudowa i budowa infrastruktury technicznej


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol