Zadanie: Przebudowa mostu na rz. Mała Panew w m. Ozimek

GDDKiA O/Opole , ul.Niedziałkowskiego 6

30.08.2006-22.11.2007 – Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego na Kontrakcie pn.: Przebudowa mostu nad rz.Mała Panew w ciągu drogi krajowej nr 46 w km 117+187 w m.Ozimek.

Rozbiórka i budowa nowego ustroju nośnego mostu stałego o dł. całk. 62,30 m wraz z dojazdami
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol