Zadanie: Przebudowa wiaduktu w ciągu DK 11 w m. Tarnowskie Góry

GDDKiA O/Katowice , ul.Myśliwska 5

04.05.2007 -18.07.2008 - Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn.: Przebudowa wiaduktu w ciągu drogi krajowej nr 11 w km 573+423,70 w m.Tarnowskie Góry nad torami kolei wąskotorowej.

Budowa nowego wiaduktu o konstrukcji żelbetowej, monolitycznej w postaci ramy jednoprzęsłowej – dł. obiektu -19,23 m wraz z przebudową dojazdów do nowego obiektu
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol