Zadanie: Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową PKP w m. Warmątowice

GDDKiA O/Opole , ul.Niedziałkowskiego 6

27.03.2008 -28.11.2008 – Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego na Kontrakcie pn.: Przebudowa wiaduktu drogowego nad linią kolejową Strzelce Opolskie –Pyskowice w ciągu DK- 94 w km 222+970 w m.Warmątowice.

Rozbiórka istniejącego ustroju nośnego wiaduktu oraz budowa nowego ustroju nośnego sprężonego – całk. dł. wiaduktu -48,10 m, z przebudową dojazdów do wiaduktu i budową infrastruktury technicznej
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol