Zadanie: Rozbudowa mostu w ciągu DK Nr 39 w m. Lubsza nad rzeką Śmieszka

GDDKiA O/Opole , ul.Niedziałkowskiego 6

12.03.2009 - 20.11.2009 – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: Rozbudowa mostu nad rz. Śmieszka w ciągu drogi krajowej nr 39 w km 56+082 w m.Lubsza.

Zakres Kontraktu obejmował przebudowę nowego obiektu mostowego o długości 32,29 m.
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol