Zadanie: Przebudowa wiaduktu w ciągu ul. Hołdunowskiej nad S-1 w m. Lędziny

GDDKiA O/Katowice , ul.Myśliwska 5

19.02.2007-31.10.2007 – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu pn. : Przebudowa wiaduktu nad torami PKP i PM PPW w ciągu DK-78 w km 63+5765 w m.Czekanów.

Rozbiórka istniejącego wiaduktu i budowa nowego wiaduktu o konstrukcji żelbetowej monolitycznej - dł. 79,15m, klasa obciążenia „A” oraz przebudowa dojazdów do nowego obiektu mostowego
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol