Zadanie: Remont mostu w ciągu DK nr 45 w m. Praszka

GDDKiA O/Opole , ul.Niedziałkowskiego 6

29.05.2009 - 29.10.2009 – Pełnienie Nadzoru Inwestorskiego na zadaniu: Remont mostu w ciągu drogi krajowej nr 45 w km 152+182 w m.Praszka.

Parametry obiektu: ustrój nośny płytowo-żelbetowy jednoprzęsłowy ze wspornikami o rozpiętości 17,60 m.
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol