Zadanie: Droga do lotniska w Katowicach - budowa węzła Podwarpie i remont DK 1

Inwestor: GDDK i A Oddział w Katowicach
Termin realizacji: 2003 – 2004
Pełniona funkcja: Nadzór Inwestorski

Zakres:

  • wiadukt w ciągu S-1 nad ul. Marcinków
  • wiadukt w ciągu S-1 nad DK-1
  • wiadukt w ciągu S-1 nad drogą powiatową nr 14219
  • most w ciągu S-1 nad Potokiem bez Nazwy
  • przepust w ciągu S-1 w km 11+189,63
  • przebudowa sieci uzbrojenia terenu
  • oświetlenie węzła drogowego
  • odwodnienie węzła drogowego wraz z urządzeniami podczyszczającymi wody opadowe

   


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol