Zadanie: Układ komunikacyjny dla terenu budowy Nowego Muzeum Śląskiego, Międzynarodowego Centrum Kongresowego i siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

NAZWA KONTRAKTU: ,,Budowa kładki dla ruchu pieszego i rowerowego nad ul. Olimpijską w Katowicach łączącej Spodek, aktualnie realizowany budynek Międzynarodowego Centrum Kongresowego i Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia”

INWESTOR: Miasto Katowice, ul. Młyńska 4, 40-098 Katowice

WYKONAWCA: Budimex S.A  01-040 Warszawa ul. Stawki  40

KOORDYNATOR BUDOWY: „INWEST - COMPLEX” Sp. z o.o. ul. Góry Chełmskiej 15, 44-100 Gliwice

PROJEKTANT – KONSORCJUM FIRM:

-      Ayesa Polska Sp. z o.o., ul. Szyb Walenty 26a, 41-700 Ruda Śląska

-      Ayesa Ingeneria y Arquitectura S.A., ul. Marie Curie 2, Isla de La Cartuja, 41092 Sewilla, Hiszpania

WYBRANE DANE KONTRAKTOWE:

Data podpisania umowy z Wykonawcą:                    30.11.2012 r.

Data rozpoczęcia robót:                                          17.12.2012 r.

Data zakończenia robót:                                          18.07.2014 r.    

Data odbioru końcowego:                                       19.08.2014 r.           

Wartość Kontraktu:                         

Wartość

Netto [zł]

VAT 23 % [zł]

Brutto [zł]

 12 918 032,37   

 2 970 259,42   

 15 888 291,79   

 

 

CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

 

W ramach inwestycji wykonano:

·    Kładkę żelbetową, sprężoną, w formie belki swobodnie podpartej z dwoma wspornikami stanowiącymi przeciwwagi

o  konstrukcja nośna kładki:

-      Rozpiętość przęsła w osiach podparć:         - 81,205 m

-      Długość kładki (z przeciwwagami):                               - 118,71 m

-      Wysokość konstrukcji nośnej:                        - od 2,84 przez 0,75 do 2,85 m

-      Szerokość konstrukcji nośnej kładki:           - od 4,20 przez 8,84 do 8,48 m

-      Szerokość biegu schodów:                                               - 3,35 m

-      Powierzchnia kładki w rzucie:                         - 734,78 m2

-      Spadek poprzeczny:                                            - 1%

-      Spadek podłużny zmienny:                                             - 0%-6%

-      Obciążenie eksploatacyjne:                             - 4 kN/m2

-      Konstrukcja żelbetowa, sprężona:                               - beton B-60 (C50/60)

o  faktura kładki:  beton architektoniczny

·    Odwodnienie – odprowadzenie wód opadowych grawitacyjnie przez system odwodnień liniowych zamontowanych w konstrukcji kładki – kanalizacja deszczowa

·    Instalacje elektryczne:

o  zasilanie kładki w energię elektryczną;

o  instalacja grzewcza kładki (system podgrzewania posadzki kładki, system podgrzewania odwodnień liniowych);

o  instalacja oświetleniowa – oświetlenie


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol