Zadanie: Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec – Zwardoń odcinek węzeł „Mikuszowice” – Żywiec

Inwestor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach

Wykonawca: Polimex-Mostostal S.A. Warszawa

W konsorcjum z LAFRENTZ Polska Spółka z o.o. Poznań zarządzanie Projektem „Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała – Żywiec, odcinek Wilkowice/Łodygowice – Żywiec” w zakresie budowy drogi ekspresowej S-69, na odcinku od węzła „Mikuszowice” (Żywiecka – Bystrzańska) do węzła „Żywiec”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót (25 obiektów mostowych).

Planowany termin zakończenia grudzień 2012 r.
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol