Zadanie: Przebudowa kładki pieszo – rowerowej przez rzekę Odrę w ciągu ul. 11 Listopada w Opolu

Inwestor: Miasto Opole – Miejski Zarząd Dróg w Opolu
Wykonawca: konsorcjum firm
Lider – PBW Inżynieria Jacek Garbacz, ul. Pochyła 23 lok. 4D, 53-512 Wrocław
Partner – DROMOSTORR S.C. Paweł Chapiński, Ireneusz Chapiński, ul. Mojesz 31B, 59-600 Lwówek Śląski
Pełnienie nadzoru inwestorskiego
Termin wykonania: sierpień 2020 r.

powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol