Zadanie: Budowa (pod klucz) osiedla mieszkaniowego Jodłowa – Wschód w Zabrzu w ramach budownictwa zastępczego dla DTŚ

Inwestor: Urząd Miejski w Zabrzu
Termin realizacji: 2004 – 2006
Pełniona funkcja: Nadzór Inwestorski

Zakres:

  • liczba mieszkań – 433
  • powierzchnia zabudowy – 2.870 m2
  • powierzchnia użytkowa – 6.057 m2
  • kubatura – 25.812 m3


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol