Zadanie: Centrum konferencyjno-administracyjno-hotelowe Węglokoks S.A. Katowice Giszowiec, ul. Pszczyńska 10

Inwestor: Węglokoks S.A.
Termin realizacji: 2003 – 2004
Pełniona funkcja: Nadzór Inwestorski

Zakres:

  • zespół czterech obiektów administracyjno – biurowych, w tym jeden objęty ochroną konserwatorską
  • powierzchnia użytkowa - 3.474,3 m2
  • kubatura - 17.228,3 m3
  • zagospodarowanie terenu – uzbrojenie terenu, rekultywacja parku, układ drogowy zewnętrzny i zewnętrzny wraz z parkingami


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol