Zadanie: Budowa krytej pływalni przy Szkole Podstawowej nr 2 w Woli

Inwestor: Gmina Miedźna
Termin realizacji: 2002 – 2004
Pełniona funkcja: Nadzór Inwestorski

Zakres:

  • budowa krytej pływalni sportowo-rekreacyjnej z zapleczem odnowy biologicznej i gastronomicznym
  • powierzchnia użytkowa - 3.962 m2
  • kubatura 20.960 m3
  • baseny o wymiarach 25x12,5 oraz 12,5x6 m
  • zagospodarowanie terenu wraz z kompleksowym układem komunikacyjnym (drogi, parkingi, chodniki)


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol