Zadanie: Budowa drogowego przejścia granicznego Zwardoń – Myto

Inwestor: Zakład Drogowych Przejść Granicznych przy ŚUW w Katowicach
Termin realizacji: 2001 – 2004
Pełniona funkcja: Inwestor Zastępczy

Zakres:

  • obiekty przejścia granicznego o pow. użytkowej 6.919,94 m2 i kubaturze 32.740,12 m3
  • nawierzchnie dróg, parkingów, chodników z asfaltobetonu, kostki betonowej i betonowe o powierzchni 26.323 m2
  • budowa uzbrojenia nadziemnego i podziemnego


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol