Zadanie: Modernizacja spalarni w Centrum Onkologii Gliwice

Centrum Onkologii –Instytut im.M.Skłodowskiej-Curie, Oddział w Gliwicach, ul.Wybrzeże Armii Krajowej 15

12.10.2007- 30.09.2008 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: Modernizacja systemu termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych w istniejącej spalarni odpadów przy Centrum Onkologii Instytucie im.M.Skłodowskiej –Curie Oddz. w Gliwicach.

Dostosowanie systemu termicznej utylizacji odpadów medycznych w istniejącej spalarni do potrzeb nowej technologii – budynek kotłowni ze spalarnią odpadów o kubaturze 7.972 m3
powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol