Zadanie: Budowa krytej pływalni w Paniówkach

Gmina Gierałtowice, ul.Ks.Roboty 48

05.01.2006 – 31.12.2009 – Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją zadania : Budowa gminnej krytej pływalni w Paniówkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół basenu- wykonaniem parkingów, dróg, chodników, oświetlenia oraz zieleni ozdobnej.

Budowa obiektu o kubaturze 23 825 m3, o charakterze sportowo-dydaktyczno-rekreacyjnymi z dwoma nieckami basenowymi, salą konferencyjną , bufetem .
Obiekt w całości przystosowany dla osób niepełnosprawnych i poruszających się na wózkach.


powrót
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Zarząd Dróg Wojewódzkich w Opolu Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Katowicach Gmina Gierałtowice Gmina Będzin Miejski Zarząd Dróg w Bielsku – Białej Ugine & Alz Polska Sp. Z o.o. Gmina Miejska Kraków Powiat Cieszyński Urząd Miejski w Gliwicach Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Urząd Miejski w Zabrzu Saint Gobain Glass Polska Sp. z o.o. Eaton Automotive Systems Sp. z o.o. Saint Gobain Isover Polska Sp. z o.o. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Centrum Onkologii Instytut M. Skłodowskiej-Curie Oddział w Gliwicach Urząd Miejski w Żywcu Gmina Czechowice – Dziedzice „Węglokoks” S.A. Gmina Miedźna Uniwersytet Śląski Katowice Jastrzębie Zdrój Rybnik Żory Formpol